Fijn dat je er bent!
Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. We gebruiken ze niet voor marketingdoeleinden.

Oke

Milieutechnische oplossingen voor industrie

VBV heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van milieutechnische oplossingen voor de industriële sector. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om maatregelen te nemen om de belasting op het milieu te verlagen. Daarnaast kan er op last van de overheid en/of bepaalde regelgeving gekozen worden om te investeren in een systeem om emissies te reduceren. Met onze oplossingen helpen we bedrijven om ongewenste emissies en verontreinigingen die belastend zijn voor het milieu terug te dringen. Zo kunnen we bedrijven van dienst zijn met het reduceren van geur, het zuiveren van (chemische) stoffen en gassen en het afvangen van stof. Dit doen we met behulp van luchtbehandelingssystemen zoals luchtwassers, gaswassers (scrubbers) en stofwassers.

Voordelen luchtbehandelingssysteem:

 • Duurzaam ondernemen: reduceren van emissies.
 • Verminderen van overlast voor de omgeving.
 • Maatschappelijk ondernemen: tonen van (pro)activiteit.
 • Een prettigere werkomgeving voor uw medewerkers.

Mogelijkheden VBV

Onze lucht- gas- en stofwassers worden naar iedere situatie op maat gemaakt. Omdat ieder proces uniek is en om zijn eigen manier van luchtreiniging vraagt dient een milieuvervuilend proces uitvoerig geanalyseerd te worden door onze milieutechnische specialisten. Vervolgens gaan onze engineers, samen met onze specialisten, aan de slag om een passend ontwerp te maken. Wanneer dit ontwerp is goedgekeurd en eventuele testen zijn uitgevoerd wordt er begonnen met de bouw van de installatie. De installatie wordt in onze eigen kunststof werkplaats gemaakt. Doordat we over een eigen afdeling industriële automatisering beschikken nemen we ook de procesmatige installatie en software voor onze rekening. Na het produceren van de installatie wordt deze door ons op de projectlocatie geplaatst. Uiteraard verzorgen wij ook de service en het onderhoud aan de door ons geplaatste installaties.

 Voordelen VBV

 • Maatwerk: elke situatie is anders en vraag om zijn eigen oplossing, VBV levert altijd maatwerk zodat de installatie ideaal werkt voor gewenste toepassing.
 • Turn-key projecten: VBV is van A-Z bij het project betrokken en draagt zorg over het gehele project zodat de opdrachtgever zich met zijn corebusiness bezig kan houden.
 • Alle disciplines: VBV heeft alle disciplines in eigen huis. Verkoop, ontwerp, software, automatisering, productie, montage en service worden allen door VBV (medewerkers) verzorgd.
 • Service: VBV verzorgt zelf het onderhoud en de service aan de systemen zodat de installatie altijd optimaal werkt.

Werking

Een luchtreinigingssysteem wordt ontworpen om schadelijke stoffen uit de lucht te verwijderen of te reduceren. De vervuilde lucht wordt met behulp van ventilatoren via de inblaaszijde door een luchtwasser geleid. De ventilatoren welke de lucht door het systeem leiden kunnen zich aan de drukzijde (voor het systeem) of aan de aanzuigzijde (achter het systeem) bevinden. Eenmaal in de installatie wordt de lucht door filterpakketten geleid. Door het grote oppervlakte van de filterpakketten is het contact tussen de vervuilde lucht en het wasmedium optimaal. Het wasmedium wordt geselecteerd aan de hand van de te reduceren stof. Omdat iedere situatie anders is vraagt iedere situatie om een andere oplossing. Hierdoor wordt er vaak gebruik gemaakt van verschillende zuiveringsstappen. Verder wordt er gevarieerd met zaken zoals de soort additieven die worden toegepast, de dosering van de additieven en de soort en dikte van het pakkingsmateriaal.

Tijdens het luchtzuiveringsproces worden verschillende parameters bijgehouden zoals: pH, luchtflow, temperatuur, luchtvochtigheid, stofgehalte, waterverbruik, drukval en debiet. Daarnaast is het mogelijk om de concentratie van de te verwijderen stoffen bij te houden.

Technieken:

 • Wassing: stofverwijdering door middel van water.
 • Biologische zuivering: organische componenten omzetten met behulp van bacteriën.
 • Geurneutralisatie: het oxideren van organische geurcomponenten.
 • Absorptie: het opnemen van een gas (of vloeistof) in een andere vloeistof.

Markten:

 • VBV richt zich vooral op volgende marktsegmenten: biogasinstallaties, mestverwerkingsinstallaties, afvalverwerking, compostverwerking, voedingsmiddelenindustrie, slachterijen, slibverwerking, waterzuivering en de chemische industrie.

Contact

Heeft u een vraag? Aarzel dan niet om contact op te nemen!


Tel.: 0413-273559
Email: info@vbv.nl

Contactformulier